Leo ja Anna-Liisa Virran rahasto myöntää vuosittain stipendejä kuhmolaisille nuorille.

Rahaston tavoitteena ja tarkoituksena on auttaa ja tukea kuhmolaisia opiskelijoita menestymään taloudenalan, vieraiden kielten sekä taiteiden perus- ja jatko-opinnoissa sekä edesauttaa heitä menestymään opintojen jälkeisessä elämässä.

Vapaamuotoiset hakemukset hakijan yhteystietoineen ja tavoitteineen voi toimittaa osoitteeseen
Tilitoimisto Ari Piirainen,
Kainuuntie 88
88900 Kuhmo

Lisätietoja voi kysyä
Juha Virta 040 1348 6550 tai
Ari Piirainen 044 2023958